ANALIZA Z MIKROSEKCIJO

V našem laboratoriju izvajamo analizo opremljenih in neoopremljenih plošč tiskanega vezja.

Najprej naredimo test spajkljivosti in termični test skladno s IPC standardom.

Pripravimo vzorce za preiskavo z BUEHLER opremo.

Izvedemo meritve in preiskave s ZEISS mikoroskopom.

TOP